810050

CENTRE DE PERNIL CURAT

Marca: NAVIDUL
Unitat de Venda: Kg
Format: Peça de 5k (aprox)
Producte recomanat Pes variable