810050

CENTRE DE PERNIL CURAT

Envasat al buit
Marca: NAVIDUL
Unitat de Venda: Kg
Format: Peça de +/-4.5k
Producte recomanat Pes variable