94023

BACALLA FUMAT

Llescat
Unitat de Venda: Safata de +/-1.2k
País d'origen: NORUEGA
Producte recomanat Pes variable