15802

CAZÓN ADOBAT

Marca: PCS
Unitat de Venda: Caixa 2.5k
Format: Peces de 8/12g aprox.
Peces congelades individualment