15788

MURRALLA

Marca: PCS
Unitat de Venda: Caixa de 4k
Ingredients: Rap, peix cinta, solleta, chaparrudo, cabete, falsa nècora, roger, galera, aranya i pei
País d'origen: MEDITERRANI - FAO37.1