30224

[NOM]

Presentació al bloc. Congelada a bord.
Unitat de Venda: kg
Ingredients: Sepia officinalis
País d'origen: MARROC - FAO34
Pes variable