LA NOVA LLEI DEL CONTROL HORARI A L'HOSTALERIA

La llei que obliga a controlar l'horari dels treballadors ha entrat en vigor. Des del passat 12 de maig, totes les empreses, sigui quin sigui el seu sector econòmic o dimensió, han de dur a terme un registre diari de la jornada laboral dels seus treballadors. Fins i tot, sectors que treballen dia a dia amb horaris complexos i variants, com l'hostaleria, han de realitzar aquest control horari.

  
  

Tot el que has de saber sobre el control horari

  
  

Què es pretén aconseguir amb aquesta llei?

L'aplicació d'aquesta llei té la principal voluntat de registrar les hores extres sense cobrar ni cotitzar i veure fins a quin punt es respecta el contracte de jornada laboral firmat pel treballador. A més, aquesta mesura vol assegurar el dret a desconnexió digital del treballador, és a dir, no haver d'atendre a missatges ni trucades de la feina fora de l'horari laboral. Per últim, es vol garantir que l'empresa respecta els descansos obligats per llei d'un mínim de 12 hores entre jornada i jornada.

  

 

Com podem complir amb la mesura del registre horari a l'hostaleria?

Les empreses que no compleixin amb aquesta llei poden rebre sancions de fins a 6.250 euros. Per això, és de vital importància adoptar les mesures i eines necessàries per a aplicar-la correctament. En alguns sectors com el de l'hostaleria, aquesta nova mesura ha generat incerteses i preocupacions, ja que els horaris dels treballadors resulten a vegades incontrolables.

 

Implantar sistemes de fitxatge

La mesura més bàsica que s'ha de prendre per complir amb la normativa és establir una metodologia que permeti recollir les jornades laborals de tota la plantilla. Aquesta ha d'assegurar les dades amb totes les garanties, sense que puguin ser objecte de manipulacions i es puguin conservar durant quatre anys. A més, aquestes dades han de ser enviades a la Inspecció de Treball (si ho requereix) i entregades als treballadors.

Per tal d'efectuar aquest registre, es pot optar per diversos sistemes de fitxatge: des del més senzill, un full d'Excel firmada per cada un dels treballadors o els softwares de presència; o altres sistemes més sofisticats, com són les màquines de fitxatge, ja sigui amb targeta, codi, empremta dactilar o reconeixement facial. A més, ja existeixen nous sistemes que es basen en l'ús d'aplicacions mòbils.

  

 

Les hores extres, una de les preocupacions de l'hostaleria

Una de les preocupacions del sector és com fer entrar en el marc legal un allargament de la jornada laboral. Les hores extraordinàries, segons llei, han de rebre una retribució compensatòria per ser fora de l'horari que marca el contracte laboral. Una de les vies que sembla més factible per evitar l'increment dels costos salaris és retribuir les hores extres amb temps de descans.

 

Font: Frigoríficos del Moral SA.

Tornar al llistat