COM CONTRACTAR I RETENIR EL MILLOR PERSONAL PER AL TEU NEGOCI D’HOSTALERIA

Les empreses d'hostaleria i turisme es troben en un sector molt dinàmic, per això de vegades resulta difícil trobar els candidats ideals. Malauradament, bona part dels negocis d'hostaleria fracassen a l’hora de contractar nous treballadors, i molt sovint es deu a no haver realitzat un bon procés de selecció. És un tema crític, ja que triar malament el personal, una de les peces clau per al rendiment del teu negoci, pot tenir un cost molt elevat.

  
  

A Del Moral confiem des de sempre en la força i el talent nostre equip, per això prenem molta cura a l’hora de seleccionar el nostre personal. Els nostres treballadors són un puntal del negoci i tot comença per saber trobar els candidats amb el millor encaix i actitud per tenir un equip efectiu i motivat.

 

Estratègies per a contractar
amb èxit els millors treballadors


i no morir en l'intent

  
 
  

Defineix bé l'oferta de treball segons les necessitats del teu negoci

Detalla l'oferta de treball descrivint-ne bé les característiques, tipus d'habilitats necessàries, tasques a realitzar, coneixements específics i experiència en el sector que es requereix per al lloc de treball.

D'aquesta manera donaràs imatge de seguretat, transparència i generaràs compromís entre els possibles candidats que llegeixin la teva oferta.

_____

 

 

Paciència a l'hora de buscar candidats

Una vegada procedim a la cerca de candidats cal tenir paciència i recopilar tots els currículums, de totes les plataformes on hàgim publicat l'oferta de treball. El punt de partida seran tots els candidats que en primera instància compleixin amb les especificacions demanades per al lloc de treball i també aquells que demostrin habilitats que puguin sumar al teu equip de treball.

 
 
 
 

Elecció de candidats
Tingues en compte les qualitats requerides per al lloc de treball

Durant les entrevistes és important escoltar el candidat per a poder discernir les seves prioritats, els seus valors i la seva personalitat. També caldrà tenir en compte algunes qualitats imprescindibles que es busquen en el sector de l'hostaleria, com: neteja, rapidesa, destresa i coneixements. Quan es tracta de serveis, es valora especialment l’actitud positiva i l’atenció a la clientela d'una forma activa.

 

Un cop identificats els candidats més adients per a les nostres necessitats i el nostre negoci, és important que no oblidem la importància de  retenir el millor talent . Els torns llargs i les demandes d’una feina a l’hostaleria requereixen molta paciència, perseverança i flexibilitat. És important valorar un equip que treballa bé com una peça clau del nostre negoci.

 

Algunes idees clau perquè la relació funcioni des del primer moment són:

 Tingues cura dels treballadors des del primer dia 
Planifica com els integraràs i formaràs, i com facilitar-los posar-se al dia per poder treballar el millor possible des del primer moment.

 Assigna els rols adients a les persones adients 
Pensa en els perfils i requeriments que has sel·leccionat i procura organitzar l’equip de manera que es potencïin els punts forts de cadascú.

 Assegura’t que els treballadors se senten reconeguts 
Valora el seu esforç i els resultats aconseguits, felicita els èxits individuals i col·lectius, i reconeix les contribucions que cada membre fa a l’equip.

 Ofereix-los oportunitats per aprendre i progressar 
Adquirir noves habilitats hauria de ser un aprenentatge continu. Ajudar el teu equip a millorar a nivell global i a cada persona a progressar amb noves habilitats i el potencial d’adquirir nous rols i responsabilitats, acabarà generant més valor per al negoci.

 

 

 

Fuente: Frigoríficos del Moral SA.

Tornar al llistat