FULL

FERRADURA CREMA PLUS

Caixa
45 unitats de 180g

FERRADURA CABELL PLUS

Caixa
45 unitats de 180g

FERRADURA XOCOLATA PLUS

Caixa
50 unitats de 175g

TARTA DE POMA

Caixa
48 unitats de 170g

BRETZEL CREMA

Caixa
32 unitats de 149g

SUPER PALMERA

Caixa
60 unitats de 135g

TRENA XOCOLATA AMB LLET

Caixa
44 unitats de 127g

CRESTA DE POMA

Caixa
70 unitats de 110g

CANYA CREMA FACIL

Caixa
75 unitat de 107g

CANYA CABELL D'ANGEL FACIL

Caixa
75 unitats de 107g

CANYA XOCOLATA FACIL

Caixa
75 unitats de 107g

TRONQUET XOCOLATA

Caixa
100 unitats de 70g

TRONQUET CREMA

Caixa
100 unitats de 70g

PALMERA

Caixa
90 unitats de 100g

PAILLE CAPRICE

Caixa
55 unitats de 90g

PALMERETA

Caixa
270 unitats de 18g