Avís Imatges

Informació als usuaris sobre la publicació d'imatges a la web

FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA informa a l'usuari que algunes de les imatges que apareixen a la seva pàgina web poden ser objecte d'identificació per part de les persones fotografiades. En aquest sentit, FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA, vol deixar clar que la publicació d’aquestes imatges s’ha fet de manera legítima, amb el consentiment previ de l’interessat/ada (o del seu representant legal). No obstant això, FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA us informa que si es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats en aquest portal i no desitja aparèixer, preguem que ens ho comuniqui a través de l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte: info@fdelmoral.com, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l'apartat de la pàgina web on es troba la imatge o vídeo on apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l'haurà de fer el pare, la mare o el tutor legal.

Així mateix, FRIGORÍFICOS DEL MORAL, com a Responsable del tractament, li informa que d’acord amb la LOPDGDD 3/2018 i el RGPD 2016/679, les imatges formen part del seu sistema de tractament amb fins de marketing digital i que romandran enmagatzemades sota les mesures tècniques i de seguretat adequades. Les imatges seran conservades per el plaç de temps exclusiu per donar cumpliment a la finalitat per la que es van recollir i mentres no prescribin els drets que els usuaris puguin exercir contra el Responsable. En cap cas, FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA, cedirà les imatges a tercers aliens, excepte per imperatiu legal.